Списък на УС и Комисията по етика:

   Членове на Управителен съвет 
 мандат  2017г - 2021г

1. г-жа  Тони Симидчиева – Председател 088871 02 39
2. г-н    Владимир  Буров – Зам.председатeл 0887 02 75 35
3. г-жа  Елена Драмова  – Зам.председатeл 0887 44 73 75
4. г-жа  Марияна Димитрова  0888 64 18 80
5. г-н    Неделчо Неделчев 0898792948
6. г-н    Николай Влашев 0899965128
7. г-н    Георги Лефтеров 0889361451


Членове на Комисията по етика и решаване на спорове:
 мандат  2017г - 2021г

1.г-жа Сурпик Нишанян 0889 25 60 35
2.г-н   Костадин Деведжиев 0893 46 54 19
3.г-н   Любомир Младенов 0887 62 03 23
4.г-жа Славка Балджиева 0878341263
5.г-жа Пенка Ставрева 0898738360

                      
Членове на Управителен съвет 
 мандат  2011г - 2016г

1. г-жа Тони Симидчиева – Председател 088871 02 39
2. г-н Любомир Младенов – Зам.председатeл 0887 62 03 23
3. г-жа Елена Драмова 0887 44 73 75
4. г-н Благой Темелков Попов 088864 31 44
5. г-н Владимир Енев Буров 0887 02 75 35
6. г-жа Искра Танчева Даскалова 0888 34 23 38
7.  г-н Неделчо Неделчев 0898792948


Членове на Комисията по етика и решаване на спорове:
 мандат  2011г - 2016г

1.г-н Ованес Арменак Харутюнян 0888 52 31 36
2.г-жа Марияна Георгиева Димитрова 0888 64 18 80
3.г-н Иван Николов Станев 088767 55 87
4.г-жа Стефка ГеоргиеваТоросян 088772 10 94
5.г-жа Сурпик АприянНишанян 0889 25 60 35