Често задавани въпроси:

Кога и как се провеждат изпити за майстори и калфи?


РЗК-Пловдив провежда изпити за придобиване на свидетелство за професионална квалификация за майстор и калфа два пъти в годината.

  • Пролетна сесия:
  • - от 01.02.2023 г. до 31.03.2023 г.
  • Есенна сесия:
  • - от 15.10.2023 г. до 30.11.2023 г.
 Изпитите се провеждат от Комисия по съответния занаят, утвърдена със Заповед на Председателя на НЗК.

Теорията се провежда в офиса на Камарата, практиката - в ателие/салон на член от Комисията или в ателие/салон на изпитвания, ако той/тя разполага с такова.

  Заявления и молби за допускане до изпит се приемат на място, в офиса на РЗК-Пловдив.
        от 01.02.2021 до 28.02.2021
        от 03.09.2021 до 07.10.2021


 

Как може да бъде платен годишният членски внос ?


Членският внос може да бъде платен по следниите два начина :

  • в офиса на РЗК-Пловдив


от 12:30 до 16:30 часа всеки ден без събота и неделя, на адрес:

 гр. Пловдив  ;   ул. Д-р Вълкович  № 3


Виж голямата карта

 
  •  по банков път

Получател:РЗК-Пловдив
Банка:       Юробанк  България
                 IBAN:  BG88 BPBI 7924 1063 8528 01
                   BIC:  BPBI BGSF
основание: членски внос


сътрудник- Албена Халачева